ទំនាក់ទំនង


អំពីយើង

យើង​គឺជា​អាផាតមិន​ដែល​មាន​សេវាកម្ម​ផ្តាច់​មុខ​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​បេះដូង​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ ​អេស ​ធី ​អាផាតមិន​ ​មាន​បន្ទប់​ប្រណីត​ជាច្រើន​ ​និង​ ​បន្ទប់​ធំទូលាយ​។​